Blogger Widgets Blogger Widgets

Friday, June 17, 2016

Lesson-5- FeelingsLesson – 5 Feelings

roller coaster of emotions
ridiculously excited

I experienced a roller coaster of emotions when my son was born (many different emotions one after another).

သားေလးေမြးေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ခံစားခ်က္ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲ တလွပ္လွပ္နဲ႕ဂေယာက္ေယာက္ ဂယက္ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။

During my wife’s pregnancy, I was ridiculously excited about the prospect of becoming a dad.

ကြ်န္ေတာ့္ဇနီးသည္ ကိုယ္၀န္လြယ္ထားရတဲ့အခ်ိန္တြင္းတုန္းကဆို ကြ်န္ေတာ့္မွာ ဖခင္ျဖစ္လာမယ့္ အေရး ေတြးၿပီး အရူးအမႈး စိတ္လႈပ္ရွားခဲ့ရတယ္။

blissfully happy
worried sick

On the big day, I’d imagined that everything would go smoothly and we’d be blissfully happy – but there were complications during the delivery and my wife had to have emergency surgery while I waited in the reception area, worried sick (very worried).

အဲဒီေန႕ေရာက္ရင္ အရာရာဟာ ေခ်ာေမြ႕ညပ္ေညာၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ခ်မ္းသာသုခႏွင့္ျပည့္စံုလိမ့္မယ္ လို႕ စိတ္ကူးယာဥ္ခဲ့တာ။ ဒါေပမယ့္ေလ တကယ္တမ္း ကေလးမီးဖြားေတာ့ ရႈပ္ေထြးစရာေတြနဲ႕ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က ဧည့္ႀကိဳဌာနမွာ ေစာင့္ေနရခ်ိန္ ကြ်န္ေတာ့္ဇနီးသည္က အေရးေပၚ ခဲြစိတ္ခန္း ၀င္ရတယ္။ စိတ္ေတြ အရမ္းထူပူသြားခဲ့ရတယ္။

increasingly anxious
seething with anger

As time went by, I got increasingly anxious because the doctors weren’t telling me anything. After two hours I was seething with anger (ready to explode with anger), and I shouted at one of the nurses. Then the security guards came and escorted me out of the hospital.

အခ်ိန္ေတြကၾကာ ဆရာ၀န္ေတြကလည္း ကြ်န္ေတာ့္ကို ဘာတစ္ခုမွေျပာမျပထားေတာ့ ေနျမင့္ေလ အရႈးရင့္ေလဆိုသလို စိုးရိမ္စိတ္ေတြ မ်ားလာတယ္။ ႏွစ္နာရီၾကာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ေဒါသေတြ အေခ်ာင္း ေခ်ာင္းထြက္လာတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူနာျပဳဆရာမေလးတစ္ေယာက္ကို ေအာ္ျပစ္တယ္။ အဲဒီမွာပဲ လံုၿခံဳေရးေတြေရာက္လာၿပီး ကြ်န္ေတာ့္ကို ေဆးရုံအျပင္ ပို႕ေတာ့တာပဲဗ်ာ။

visibly disappointed
show her feelings
bottle up her emotions
terribly sorry
lost my temper

My wife was visibly disappointed (it was obvious that she was disappointed) that I wasn’t by her side when she woke up from surgery. She didn’t say anything – she’s not really one to show her feelings; she prefers to bottle up her emotions (keep her emotions hidden inside her) – but I knew I had let her down and I was terribly sorry that I had lost my temper (lost control and shown anger).

ဇနီးသည္ ခဲြစိတ္ကုသမႈခံယူၿပီး ႏိုးထလာတဲ့အခ်ိန္ ကြ်န္ေတာ္က သူ႕ေဘးမွာ ရိွမေနတာေၾကာင့္ ဇနီးသည္ စိတ္ပ်က္ေနပံုက အထင္းသားေပၚလြင္ေနတယ္။ ဇနီးသည္က ဘာမွေတာ့ မေျပာရွာပါဘူး။ ခံစားခ်က္ေတြ ေရွ႕တန္းတင္တဲ့သူလည္း မဟုတ္ဘူးေလ။ ခံစားခ်က္ေတြကို ရင္ထဲမွာ သိမ္းထား ရတာကိုပဲ သူပိုႏွစ္သက္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္က ဇနီးသည္ကို စိတ္အားငယ္ေစခဲ့မိၿပီဆိုတာ သိလိုက္ရေတာ့ ေဒါသေတြ မထိန္းခ်ဳပ္ပဲ ေပါက္ကဲြသြားခဲ့မိတာကိုပဲ ကြ်န္ေတာ္ ယူက်ံဳးမရ ၀မ္းနည္းေန မိတယ္ေလ။

deeply depressed အရမ္းစိတ္ဓာတ္က်
emotional wreck စိတ္ဓာတ္က်သူ စိတ္ပ်က္ေနသူ
pleasantly surprised အားရေက်နပ္ဖြယ္ အံ့အားသင့္
immensely grateful အရမ္းေက်းဇူးတင္
overwhelmed with emotion ခံစားခ်က္ေတြလႊမ္းမိုး

The months that followed were tough. My wife became deeply depressed, and I too was an emotional wreck (a person who is very sad, confused, and upset) as I tried to juggle the demands of work and family life. But now things are starting to turn around – I’ve been pleasantly surprised at the all help we’ve gotten from our friends and neighbors.

I’m just immensely grateful that my wife and son are healthy, and sometimes I’m overwhelmed with emotion as I reflect on how lucky we are (when emotion is so strong that it’s difficult to think or speak).

ေနာက္လေတြမွာလည္း အခက္အခဲေတြနဲ႕ပဲေလ။ ဇနီးသည္က စိတ္ဓာတ္ေတြအရမ္းေနက်ေနတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကလည္း စိတ္ဓာတ္က် စိတ္ပ်က္ေနသူေလ။ မိသားစုႏွင့္ အလုပ္ကိစၥမွန္သမွ် တစ္ေယာက္ တည္း လက္မလည္တမ္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနရတာဆိုပါေတာ့။ ဒါေပမယ့္ အခုေတာ့လည္း အရာရာဟာ တစ္ပတ္ျပန္လွည့္လာပါၿပီ။ အိမ္နီးနားခ်င္းေတြ၊ မိတ္ေဆြေတြဆီက အကူအညီေတြရေန တာကိုပဲ အားရေက်နပ္ဖြယ္ အံ့အားသင့္ရပါတယ္။

ဇနီးသည္ႏွင့္ သားေလး ေနေကာင္းက်န္းမာေနတာကိုပဲ ကြ်န္ေတာ့္မွာ ေက်းဇူးတင္မဆံုးျဖစ္ရတယ္။ တစ္ခါတစ္ခါေတာ့လည္း ကြ်န္ေတာ့္မိသားစုေလး ကံေကာင္းလိုက္တာဆိုၿပီး ျပန္ေတြးမိေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္မွာ ဘာေျပာရမွန္းမသိေအာင္ ခံစားခ်က္ေတြက လႊမ္းမိုးထားတယ္။

Lesson 5 Quiz
1. At his mother's funeral, he was so incapacitated / overwhelmed /seething with emotion that he couldn't finish his speech.
2. I was deeply / pleasantly / significantly surprised by the excellent customer service - that company really cares about its customers.
3. I'm sorry I forgot / lost / wrecked my temper with you yesterday. It was a really stressful day at work.
4. Instead of confronting his issues, he bottles / guards / rolls up his emotions and tries to pretend everything's OK.
5. It's normal to go through a helicopter / roller coaster / ocean wave of emotions after the end of a long-term relationship.
6. My mother was worried bad / ill / sick when it passed midnight and my brother still hadn't come home.
7. The boss was pleasantly / sickly / visibly annoyed when the employees told him about the problems.
8. The fans were seething with anger / disappointment / temper when the team lost the game in the last 5 minutes.
9. We're badly / horribly / terribly sorry, but we won't be able to go to your graduation.
10. We're blissfully / immensely / largely grateful for all the help you've given us in this project.


No comments:

Post a Comment