Blogger Widgets Blogger Widgets

Friday, June 17, 2016

Lesson-3- Appearance


Lesson-3 Appearance နဲ႕ပက္သက္တဲ့ English collocations မ်ား

absolutely gorgeous

My best friend Joanna is absolutely gorgeous (extremely beautiful).

ကြ်န္ေတာ့္ အခ်စ္ဆံုးသူငယ္ခ်င္း ဂ်ိဳဟာနဟာ အရမ္းလွတယ္။

long, sleek, jet-black hair
pale blue eyes
a radiant complexion

She has long, sleek, jet-black hair (sleek = smooth and straight, jet-black = perfectly black), pale blue eyes (pale = light color), and a radiant complexion (skin that appears healthy and full of energy).


သူမမွာ ရွည္လွ်ားၿပီး ေျဖာင့္စဥ္းေခ်ာေမြ႕ နက္ေမွာင္တဲ့ ဆံေကသာေတြရိွတယ္။ အျပာေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ မ်က္လံုးေတြရိွတယ္။  စိုရႊန္း၀င္းပတဲ့ အသားအေရေတြ ရိွတယ္။


hourglass figure
slender waist

People always compliment her on her hourglass figure (when a woman has large breasts and hips, but a small waist) and ask her what the secret is to maintaining such a slender waist (a thin waist).

လူေတြက သူမရဲ႕ သဲနာရီပံုခႏၶာကိုယ္ကို အၿမဲတမ္း ခ်ီးမြမ္းခမ္း ဖြင့္ၾကတယ္။ (ရင္ႀကီးႀကီး၊ တင္ႀကီးႀကီး၊ ခါးေသးေသး)
အဲလို ေသးသြယ္တဲ့ခါးကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္တဲ့ လ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္က ဘာလဲဆိုတာ ကို ေမးၾကတယ္။

round face
upturned nose (ႏွာေခါင္းခြ်န္ခြ်န္ အေပၚနည္းနည္းလန္ေနတဲ့ႏွာေခါင္း၊ မိုက္ကယ္ဂ်က္ဆင္ႏွာေခါင္းမ်ိဳးကို ဆိုလို)
bears a striking resemblance to…

She has a round face with an upturned nose, and she actually bears a striking resemblance (looks extremely similar) to a famous singer.

သူမက ႏွာေခါင္းခြ်န္ခြ်န္ မ်က္ႏွာ၀ိုင္း၀ိုင္းနဲ႕။ ၿပီးေတာ့ နာမည္ႀကီး အဆိုေတာ္ တစ္ေယာက္နဲ႕လည္း တကယ့္ကို အရမ္းတူတယ္။

hideously ugly

Joanna could get any guy she wanted – so I was really surprised when she introduced me to her latest boyfriend, who I think is hideously ugly.

ဂ်ိဳဟာနာက သူလိုခ်င္တဲ့ ဘယ္ေယာက်ၤားေလးမဆို ရႏိုင္တာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ သူ႕ရဲ႕ အသစ္စက္စက္ ခ်စ္သူေလးနဲ႕ မိတ္ဆက္ေပးေတာ့ အေတာ္ေလးကို အံအားသင့္မိတာေပါ့။ ကြ်န္မအထင္ သူ႕ေကာင္ေလးက အေတာ့္ကို ရုပ္ဆိုးတာပဲ။

curly, shoulder-length hair
unkempt hair

He has curly, shoulder-length hair that looks rather unkempt
(unkempt hair = messy hair, it appears that the person doesn’t take care of their hair).

ေကာင္ေလးရဲ႕ဆံပင္က ခုတ္ေထာက္၊ ေကာက္ေကြးေကြးနဲ႕ အေတာ္ကို မသပ္မရပ္နဲ႕ ရႈပ္ပြေနတာပဲ။ (unkempt hair = ဆံပင္ကို ဂရုမိစုိက္ဘဲ ထားသည့္အခါ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ရႈပ္ပြေနေသာ ဆံပင္)

spuare face
ruddy complexion
deep-set eyes
bushy eyebrows
thick mustache
shaggy beard
facial hair

He has a square face and a ruddy complexion (reddish skin). His deep-set eyes (eyes that are far back in the person’s face) are almost hidden under his bushy eyebrows (big eyebrows with lots of hair), and he sports a thick mustache and a huge, shaggy beard (a beard with lots of hair). I guess Joanna doesn’t mind his facial hair (facial hair = beard and/or mustache).

သူ႕မ်က္ႏွာက ေလးေထာင့္၊ အသားက နီနီ။ သူ႕ရဲ႕ မ်က္တြင္းခြပ္ေနတဲ့ မ်က္လံုးေတြက သူ႕ရဲ႕အေမြးထူထူ မ်က္ခံုးေမြးေတြ ေအာက္ ဖံုးလုနီးနီးပဲ။ သူက ႏုတ္ခမ္းေမြးထူထူ၊ စုတ္ဖြားဖြား ပသိုင္းေမြးနဲ႕။ ကြ်န္မ အထင္ေတာ့ ဂ်ိဳဟာနာက သူ႕ေကာင္ေလးမ်က္ႏွာေပၚက အေမြးေတြကို အေလးထားပံု မရပါဘူး။

athletic build
broad shoulders
muscular arms
trim his beard
comb his hair
somewhat attractive

His body isn’t bad – he has an athletic build (body with a lot of muscles), with broad shoulders (wide shoulders) and muscular arms. If he would only trim his beard (cut his beard a little shorter) and comb his hair, I suppose he could be considered somewhat attractive (more or less beautiful/handsome).

သူ႕ကိုယ္လံုးကေတာ့ မဆိုးဘူး၊ က်န္းမာၾကံ႕ခိုင္တဲ့ခႏၶာကိုယ္၊ ပခံုးက်ယ္က်ယ္၊ သန္မာတဲ့လက္ေမာင္းေတြ သူ႕မွာရိွတယ္။ ပသိုင္းေမြးကိုညွိမယ္၊ ဆံပင္ၿဖီးလိမ္း လိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူက အနည္းနဲ႕အမ်ားေတာ့ ဆဲြေဆာင္မႈရိွလာႏိုင္ မယ္လို႕ ယူဆရပါတယ္။

Lesson 3 Quiz
comb / curly / deep-set / facial / medium / muscular / radiant / slender / striking / trim
1. This moisturizer will give you a __________________ complexion.
2. She has a __________________ waist and wide hips.
3. He bears a __________________resemblance to a good friend of mine.
4. I've never liked my __________________ hair; I wish it was straight.
5. His __________________eyes make him look very pensive.
6. I love men with __________________ hair - I think it's sexy.
7. Would you please __________________your hair? It looks like you've just gotten out of bed.
8. I’m not changing my hairstyle – I’m just getting a __________________.
9. He has a __________________ build - he's not particularly strong, but not especially skinny either.
10. My soccer coach has very __________________ legs.
No comments:

Post a Comment