Blogger Widgets Blogger Widgets

Friday, June 17, 2016

Lesson-2- Relationship
ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ Lesson 2 Relationships ဆက္ဆံေရး နဲ႕ပက္သက္တဲ့ English Collocations ေတြ ေဖာ္ျပေပးပါမယ္။

ပထမဦးဆံုးေလ့လာမွတ္သားရမယ့္ အဂၤလိပ္စာ တဲြလံုးမ်ား English collocations ကေတာ့

make friends
casual acquaintances

When you move to a new city, it can be hard to make friends. You’ll probably have a number of casual acquaintances – people who you know on a basic level, but with whom you don’t have a significant relationship.

ၿမိဳ႕သစ္တစ္ခုဆီ ေျပာင္းေရြ႕လာတဲ့အခါ မိတ္ေဆြဖဲြ႕ဖို႕ make friends ခက္ခဲႏိုင္ပါတယ္။ အေျခခံ အဆင့္ေလာက္သာ သိရၿပီး ဆက္ဆံေရး အကြ်မ္းတ၀င္သိပ္မရိွလွတဲ့ သာမာန္မိတ္ေဆြေတြ  casual acquaintances ကေတာ့ အမ်ားႀကီး ရိွေကာင္း ရိွမွာပါ။

Over time, some of these may become good friends or close friends – these collocations
refer to friends with whom you have an especially strong relationship.

အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႕အမွ် သာမာန္မိတ္ေဆြေတြထဲက တစ္ခ်ိဳ႕မိတ္ေဆြေတြဟာ မိတ္ေဆြေကာင္း good friends ဒါမွမဟုတ္ မိတ္ေဆြရင္း close friends ေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီ မိတ္ဖက္တဲြလံုး ေတြကေတာ့ ကိုယ္နဲ႕ဆက္ဆံေရး အကြ်မ္းတ၀င္ရိွတဲ့ မိတ္ေဆြေတြကို ရည္ညႊန္းပါတယ္။

Do you believe in love at first sight? That’s when two people meet each other and immediately fall in love – perhaps because they have strong chemistry – this expression describes strong compatibility or connection between two possible romantic partners.

ခ်စ္ျခင္းအစ မ်က္စိက love at first sight ဆိုတာ ယံုပါသလား။ ခ်စ္ျခင္းအစ မ်က္စိက ဆိုတာ လူႏွစ္ဦး စေတြ႕ၿပီး ျမင္ျမင္ခ်င္း ခ်စ္ႀကိဳက္သြားတာ fall in love ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႕မွာ ဖူးစာ strong chemistry ပါလာတာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဖူးစာဆိုတာ ခ်စ္သူေတြျဖစ္လာဖြယ္ရိွတဲ့ ႏွစ္ဦးအၾကား လိုက္ဖက္မႈရိွတာ၊ ေရစက္ရိွတာကို ေဖာ္က်ဴးပါတယ္။

Some people believe that their significant other (their boyfriend, girlfriend, husband, or wife) is their soul mate – this is a poetic expression that means that two people are destined to be together.

တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြက သူတို႕ရဲ႕ ၾကင္ေဖာ္ၾကင္ဖက္ (ခ်စ္သူေကာင္ေလး၊ ခ်စ္သူေကာင္မေလး၊ လင္၊ ဇနီး) significant other ဟာ သူတို႕ရဲ႕ လက္တဲြေဖာ္ စိတ္တူကိုယ္မွ်အေဖာ္ soul mate ျဖစ္တယ္လို႕ ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ soul mate ဆိုတာ ကဗ်ာဆန္တဲ့အေရးအသားျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဦးအတူဆံုဆည္းဖို႕
ကံၾကမၼာေရစက္ပါလာၾကတယ္လို႕ ဆိုလိုပါတယ္။

It’s possible for one person to have feelings for another person – this expression is an indirect way to describe romantic feelings –

လူတစ္ေယာက္အတြက္ အျခားတစ္ေယာက္ကို have feelings for ခ်စ္ပိုင္ခြင့္ ရိွႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေဖာ္ျပခ်က္က ခ်စ္တဲ့စိတ္ကို သြယ္၀ႈိက္တဲ့နည္းနဲ႕ေဖာ္ျပတာပါ။

but if the other person doesn’t feel the same way, then the feeling is not
mutual.

ဒါေပမယ့္ တစ္ဖက္လူက ျပန္မခ်စ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ (ကိုယ္ခံစားရသလို မခံစားရဘူးဆိုရင္ေတာ့) အဲဒီအခ်စ္က ႏွစ္ကိုယ္တူအခ်စ္ မဟုတ္ဘူးေပါ့။(ခံစားခ်က္ျခင္းမတူဘူးေပါ့) the feeling is not mutual.

The other person might say “he’s/she’s just not my type” – meaning that they are interested in people of a different type of personality/appearance.

တစ္ဖက္လူက သူက ငါနဲ႕ လိုက္ဖက္တာမွ မဟုတ္တာ (ငါလိုခ်င္တဲ့ပံုစံ မဟုတ္ဘူး) he’s/ she’s just not my type လို႕  ျပန္ေျပာမွာေပါ့။ သူနဲ႕ မတူညီတဲ့ အရည္အခ်င္း အရည္အေသြးရိွတဲ့သူကိုပဲ စိတ္၀င္စားတာလို႕ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Ah, there’s nothing sadder than unrequited love! (Love that is not returned)
အဲ….. တစ္ဖက္သက္အခ်စ္ unrequited love ထက္ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းတာ ဘာမွ မရိွေတာ့ပါဘူး။ (အပါယ္ခံအခ်စ္)

Some people marry their childhood sweetheart or high school/college sweetheart – this expression refers to a boyfriend or girlfriend from your childhood, teenage, or college years.

တခ်ိဳ႕လူေတြၾကေတာ့ သူတို႕ရဲ႕ ငယ္ရည္းစား childhood sweetheart သို႕မဟုတ္ အထက္တန္း ေက်ာင္းသားဘ၀၊ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားဘ၀မွာ ရခဲ့တဲ့ ရည္စား high school/college sweetheart ကိုပဲ လက္ထပ္ၾကတယ္။ ကေလးဘ၀၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္၊ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားဘ၀ေတြမွာ ရခဲ့တဲ့ ခ်စ္သူ၊ ရည္းစားကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Other couples are introduced by a mutual friend – one friend that the two people have in common.

အျခားအတဲြေတြကိုေတာ့ ႏွစ္ဖက္လံုးကိုခင္မင္တဲ့မိတ္ေဆြကပဲ mutual friend မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ တာပါ။ ႏွစ္ေယာက္လံုးက ခင္မင္တဲ့မိတ္ေဆြ။

When the couple is ready to make a commitment, the man proposes to the woman – he asks her to marry him.

ခ်စ္သူႏွစ္ဦး ဂတိသစၥာျပဳဖို႕ make a commitment အဆင္သင့္ျဖစ္ခ်ိန္မွာေတာ့ ေကာင္ေလးက ေကာင္မေလးကို လက္ခြင့္ proposes to the woman ေတာင္းပါတယ္။

If the marriage is good, then we say the couple is happily married.
အိမ္ေထာင္ေရး သာသာယာယာရိွတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ခ်စ္သူႏွစ္ဦး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္လက္ထပ္တယ္ happily married လို႕ ေျပာပါတယ္။

Unfortunately, not all love stories have a happy ending. Sometimes a husband or wife has an affair – they have sex with a different person.

ကံဆိုးတာက အခ်စ္တိုင္း ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့အဆံုးသတ္ မရွိဘူး။ တစ္ခါတရံမွာ လင္ျဖစ္ေစ၊ ဇနီးျဖစ္ေစ တစ္ေယာက္ေယာက္က လိင္ေဖာက္ျပန္တယ္ has an affair အျခားသူနဲ႕လိင္ဆက္ဆံတယ္။

We can also say that they are cheating on their husband/wife.

သူတို႕ဟာ သူတို႕ရဲ႕ ေယာက်ၤား၊ မိန္းမအေပၚ လွည့္စားတာ cheating on their husband/wife လို႕လည္း ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

The expression “have an affair” is typically used only for married couples, and the expression “cheating on” can be used for married couples or for boyfriends/girlfriends.

have an affair ဆိုတဲ့အသံုးကိုေတာ့ အိမ္ေထာင္ရွင္ေတြအတြက္ပဲ သံုးၿပီး cheating on ကိုေတာ့ အိမ္ေထာင္ရွင္ေတြအတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ခ်စ္သူ၊ရည္းစားေတြအတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

Lesson 2 Quiz
1. The process of creating friendships is called...
a) getting friends                b) earning friends               c) making friends
2. A "close friend" is someone...
a) who lives near you                   b) who is similar to you       c) with whom you have a strong friendship
3. When you develop romantic feelings for another person, you're...
a) becoming passionate      b) falling in love                 c) giving your heart
4. If only one of the two people has romantic feelings, we say the feeling is not...
a) mutual                         b) returned                       c) together
5. A polite way to say you're not attracted to someone is: "He/she's not my..."
a) kind                             b) style                            c) type
6. A man who marries a woman who he met when both were very young, has married his childhood...
a) darling                          b) lover                            c) sweetheart
7. When two people get married, they make a ___________ to each other.
a) commitment                  b) compromise                  c) guarantee
8. Many men try to find a creative and romantic way to __________ to their girlfriends.
a) propose                       b) proposition                             c) purpose
9. A lot of marriages end when one member of the couple has an...
a)affair                             b) experience                              c) intimacy
10. If you catch your significant other in bed with another person, then he/she is _________ on you.
a) betraying                      b) cheating                       c) deceiving


No comments:

Post a Comment