Blogger Widgets Blogger Widgets

Wednesday, July 13, 2016

Lesson-7 Eating

Lesson-7 Eating

 My mother radically changed her eating habits a few years ago.
လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္အနည္းငယ္ကမွ ကြ်န္ေတာ့္အေမက သူမရဲ႕ အစားအေသာက္အေလ့အက်င့္ကို အႀကီးအက်ယ္ေျပာင္းလဲပစ္တယ္။
 In the past, she ate a lot of junk food (food that is not nutritious/healthy) and was overweight. အရင္ကဆိုရင္ေတာ့ အေမက အာဟာရမယ္မယ္ရရမရိွတဲ့အစားအစာေတြ (အာဟာရမရိွ၊ က်န္းမာေရးနဲ႕မညီညြတ္တဲ့အစားအစာေတြ) အမ်ားႀကီး စားခဲ့ေတာ့ အ၀လြန္ခဲ့တယ္ေလ။
 Sometimes she would try to go on a diet (eat less food and healthier food), but it would never last. တစ္ခါတစ္ခါေတာ့ အေမက ၀ိတ္ေလွ်ာ့စားဖို႕ႀကိဳးစားခဲ့မွာေပါ့ေလ (အစားအစာေလွ်ာ့စားၿပီး က်န္းမာေရးနဲ႕ညီညြတ္တဲ့အစားအစာကိုစားတယ္) ဒါေပမယ့္လည္း အဲဒါက ဘယ္ေတာ့မွ ၿမဲတယ္မရိွခဲ့ဘူး။
 But now she understands how unhealthy processed foods are – they’re full of food additives (chemicals added to food) that contribute to weight gain and heart problems. ဒါေပမယ့္ အခုေတာ့ အေမက စက္ရုံထုတ္အစားအစာေတြက က်န္းမာေရးနဲ႕မညီညြတ္ဘူးဆိုတဲ့အေၾကာင္း နားလည္ေဘာေပါက္လာပါၿပီ။ အဲဒီ အစားအစာေတြက ၀ိတ္အားပိုတိုးေစတဲ့၊ အသည္းျပႆနာေတြျဖစ္ေစတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းျဖစ္တဲ့ အစာထဲထည့္ထားတဲ့အျဖည့္ပစၥည္းေတြနဲ႕ျပည့္လို႕ (ဓာတု၊ ေဆးဆိုးေတြနဲ႕အစားအစာထဲကိုထည့္ထားတယ္)။

 Nowadays, she eats a balanced diet including a lot of nourishing meals (meals that are healthy and nutritious) that she prepares herself. ယခုအခါမွာေတာ့ အေမက အေမကိုယ္တိုင္ျပင္ဆင္တဲ့ အာဟာရဓာတ္ျပည့္ျပည့္၀၀ပါတဲ့အစားအစာေတြနဲ႕သင့္တင္မွ်တတဲ့အစားအစာေတြ စားေနပါၿပီ။ She doesn’t buy organic food because she thinks the prices are outrageous, but she stocks up on fresh produce (fresh fruits and vegetables) so that she can grab an apple or some veggies when she wants a quick snack (something small and fast to eat). အေမက ဓာတုေဆးဆိုးေတြမပါတဲ့ ေအာ္ဂန္နစ္အစားအစာေတြကို မ၀ယ္ဘူးေလ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ ေစ်းေတြက မတန္မရာျဖစ္တာေၾကာင့္ေပါ့။ဒါေပမယ့္ အေမက လက္ဆက္တဲ့ လယ္ယာထြက္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြေတာ့ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းထားတယ္ ဒါကလည္း အျမန္စားသြားေရစာ (ျမန္ျမန္စားလို႕လည္းရ အေသးစား အစားအစာတစ္ခုခု) စားခ်င္လာတဲ့အခါ ပန္းသီးေလးတစ္လံုးျဖစ္ျဖစ္ ဒါမွမဟုတ္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေလးျဖစ္ျဖစ္ လွမ္းယူဆဲြစားႏိုင္ဖို႕ျဖစ္တယ္ေလ။
 She has also learned to eat in moderation and watch her portion sizes (how much food you take). အေမက ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္စားဖို႕လည္း သိေနၿပီး အခ်ိဳးအစားပမာဏ(စားရမယ့္အစားအစာပမာဏ) ကိုလည္း ဂရုစိုက္တတ္ေနပါၿပီ။
 I often stop by her house when I’m in the mood for a home-cooked meal. ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ အိမ္ခ်က္အစားအစာ စားခ်င္လာတဲ့အခါ အေမ့အိမ္ကို ခန၀င္လိုက္တာပဲဗ်ာ့။
The other day she made a hearty stew (a thick soup with lots of flavors and ingredients) that was full of beans and vegetables. အရင္ရက္က အေမက ပဲသီးေတြနဲ႕ဟင္းရြက္ေတြျပည့္ပါတဲ့ စြပ္ျပဳတ္ဟင္းပဲြႀကီး (အရသာစံုနဲ႕ဟင္းခက္ေတြအမ်ားႀကီးနဲ႕ စြပ္ျပဳတ္ဟင္း အႀကီးစား) ခ်က္တယ္ေလ။
 My brother, who has a healthy appetite (the capacity to eat a lot), had a second helping (a second portion) – but I found the stew so filling that I could barely finish my bowl. ခံတြင္းေကာင္းတဲ့ (အမ်ားႀကီးစားႏိုင္စြမ္းရိွ) ကြ်န္ေတာ့္ညီကေတာ့ လိုက္ပဲြေတာင္ ေတာင္းလိုက္ေသး။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ကေတာ့ စြပ္ျပဳတ္ဟင္းရည္က ကြ်န္ေတာ့္ဟင္းခြက္ကို မကုန္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျပည့္လြန္းေနတယ္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္ သိလိုက္ရတယ္ဗ်ာ့။
 My mother recently told me that she’d like to try some international cuisine. အေမက ႏိုင္ငံတကာအစားအစာ စားခ်င္ေၾကာင္း မၾကာေသးခက္က ကြ်န္ေတာ့္ကို ေျပာခဲ့တယ္။
 I was surprised to hear that, because a few years ago she had a bad experience after getting food poisoning (when you get sick because of contaminated food) at a Japanese restaurant. အေမဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္အနည္းငယ္ကမွ ဂ်ပန္စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုမွာ အစာအဆိပ္သင့္လို႕ အေတာ့္ကို ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့တာေၾကာင့္ (အဆိပ္အေတာက္၊ ေရာဂါပိုးမႊားစသည္ျဖင့္) ညစ္ညမ္းေနသည့္အစားအစာမ်ားေၾကာင့္ ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္တဲ့အခါ) အေမ အဲလိုေျပာတာ ၾကားေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ အရမ္းကို လန္႕ျဖန္႕သြားတယ္။
 So tomorrow I’m taking her to a Brazilian steakhouse. I told her to eat light meals (small meals) during the day so that she doesn’t spoil her appetite for dinner (“spoiling your appetite” means eating food earlier, and then not being hungry for a meal later). ဒါေၾကာင့္ မနက္ျဖန္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ အေမ့ကို ဘရာဇီးအမဲကင္ဆိုင္ ေခၚသြားမယ္။ ညေနစာအတြက္ အေမခံတြင္းမပ်က္ေစဖို႕ ေန႕ခင္းမွာ အဆာေျပ အစားအစာပဲ စားပါလို႕ အေမ့ကို ကြ်န္ေတာ္မွားထားတယ္။ (Spoiling your appetite ဆိုတာ ေစာေစာက အစားအစာစားထားတဲ့အတြက္ ေနာက္ စားမယ့္ အစားအစာအတြက္ ဗိုက္မဆာေတာ့ဘူး လို႕ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္)
 Lesson 7 Quiz
cuisine / diet / fresh / helping / junk / moderation / nourishing / poisoning / processed / snack
1. During the summer, our kids eat a lot of __________ food - popcorn, candy, ice cream, cookies, etc.
2. He got food __________________ after eating some seafood from a street vendor.
3. I buy __________________ produce at the farmer’s market.
4. I drink in __________________; I don’t like getting drunk.
5. I’m not a huge fan of Mexican __________________. It’s too spicy for me.
6. I’ve lost ten pounds so far while on this new __________________.
7. Spinach is one of the most __________________ vegetables - it’s full of vitamins and minerals.
8. That lasagna is delicious; I think I’ll have another __________________.
9. The food at this restaurant is all natural - they don’t use any type of __________________food.
10. We stopped driving to grab a quick __________________ at a roadside cafe.

No comments:

Post a Comment